00:00:00  
 
 
 
Profil spoločnosti
Predmet činnosti
Kontakt na nás
Zaujímavé linky
 
PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť NTC - Projekt spol. s r.o. je nezávislou projekčno-inžinierskou kanceláriou, ktorej hlavným predmetom činnosti je projekcia a poradenstvo v oblasti návrhu a realizácie slaboprúdových technologických celkov a systémov. Rozsah činnosti spoločnosti možno rozdeliť na nasledovné časti.

  • Konzultácie a poradenstvo
  • Návrh technického riešenia
  • Projekt (ÚR, Stavebné konanie, Realizačný)
  • Rozpočet a výkaz výmer
  • Autorský dozor na stavbe
  • Projekt skutočného vyhotovenia