00:00:00  
 
 
 
Profil spoločnosti
Predmet činnosti
Kontakt na nás
Zaujímavé linky
 
PREDMET ČINNOSTI

Spoločnosť NTC - Projekt spol. s r.o. ponúka komplexné projekčné, konzultačné a poradenské služby v nasledovných oblastiach:

 • Návrh a projektový management systémov inteligentných budov
 • Počítačové siete a štruktúrované kabelážne systémy
 • Aktívne časti LAN sietí, prepojenia LAN sietí
 • Elektroinštalácie a zálohované siete pre výpočtovú techniku
 • Neverejné telekomunikačné systémy a siete
 • Areálové optické a metalické siete
 • Miestny rozhlas, evakuačný rozhlas a systém vyhľadávania osôb
 • Elektronická požiarne signalizácia (EPS)
 • Poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN)
 • Kontrola vstupu a evidencia dochádzky
 • Priemyselná televízia (PTV)
 • Automatické brány a závory, automatické prístupové systémy
 • Spoločná televízna anténa (STA)
 • Rozvody jednotného času
 • Hotelové systémy
 • Nemocničné komunikačné systémy